seksen sekiz. 88.

Ağustos 26, 2013

Sabahları saklanmak gerekir. İnsanlar canlı ve her şeye hazır olarak, düzene, güzelliğe ve adâlete susamış olarak, sizden de bunları bekleyerek uyanırlar. Evet, saat sekiz ya da dokuzdan öğleye kadar olan süre, tehlikeli geçittir. Ama öğleye doğru her şey yatışır, en aç gözlüler bile doymuştur, kabuklarına çekilirler, her şey iyi değildir, ama iyi bir iş yapılmıştır, bazı kaçaklar vardır, ama pek tehlikeli değildir bunlar, herkes kendi dökümünü çıkarır. Öğleden sonra, ilk saatlerde tehlike yeniden başlayabilir, yemekten, kutlamalardan, törenlerden, kısa söylevlerden sonra, ama sabahkine oranda bir hiçtir bu, bir spordur, başka bir şey değil.

Sonra asıl gece gelir, o da tehlikelidir, ama kendisini tanıyanlara, orada güneş gören çiçek gibi açılmayı bilenlere, gece gündüz kendi kendisinin gecesi olanlara karşı eli açıktır. Hayır, o da, gece de pek âhım şâhım bir şey değildir, ama gündüze oranla âhım şâhımdır, hele sabaha oranla iyice âhım şâhımdır.

Gündüz linç edilir ama uyku kutsaldır, hele sabah, kahvaltıyla öğle yemeği arası. Bu yüzden, ıssız gün doğumunda birkaç mil gittikten sonra yaptığım ilk şey, uyuyacak bir yer aramak oldu, çünkü ne denli aykırı gözükürse gözüksün, uyku da bir tür korunmadır. Çünkü uyku, yakalama içgüdüsünü kışkırtsa bile, sanırım, hemen ve kanlı bir biçimde öldürme içgüdüsünü yatıştırır, herhangi bir avcı söyleyebilir size bunun böyle olduğunu. Yer değiştiren, ya da, inine çekilip gözetleyen canavara acımayız, oysa uykuda yakalanan pekâlâ başka duygulardan yararlanabilir, bu duygular namluyu indirtir, Malezya hançerini kılıfına koydurtur. Çünkü avcı, aslında, zayıf adamın, duygulunun biridir, yüreğinin derinliklerinde, ilk fırsatta taşmak üzere bekleyen sevgi ve acıma yedekleri vardır. Ve birçok zararlı, öldürülmeye lâyık hayvan, pazarları ve bayram günleri, çoğu kez çocukların çocuksu neşesiyle büyüklerin daha akıllı uslu neşelerinin taşıp coştuğu hayvanat bahçelerinde rahatça ömürlerinin sonunu bekleyebilmelerini, yorgunluk ya da korkudan uyumuş bulunmalarına borçludurlar sanırım.”

grizzly bear